Skip to main content

Åpenhetsloven

Torstvedt Holding AS representerer selskapene Torstvedt AS (Maxbo Torstvedt), Holmsbu Næringseiendom AS og Holmsbu Boligeiendom AS.
Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter i Norge respekterer og informerer om håndtering av negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av varer og tjenester.

Maxbo Torstvedt er en del av kjeden Maxbo, som eies av Løvenskiold-Vækerø. Vi forplikter oss til å følge kjedens retningslinjer knyttet til Åpenhetsloven. Kjeden har gjennomført en analyse og aktsomhetsvurdering av alle leverandører med kriterier knytet opp til bærekraft og føringer i loven. For mer informasjon, vennligst les her.

De øvrige selskaper i konsernet tilrettelegger for at samarbeidspartnere, leietakere og ansatte er oppdatert om Holdingselskapet sine føringer knyttet til Åpenhetsloven.
For mer informasjon, vennligst kontakt eier Even Torstvedt